Warmtekrachtkoppelingen - WKK

Wat is een WKK ?

Warmte-krachtkoppeling (kortweg WKK) of cogeneratie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht. De kracht is afkomstig van een verbrandingsmotor of gasturbine en wordt meestal aangewend om een generator aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren maar wordt lokaal nuttig gebruikt voor bijvoorbeeld productie van warm water.

Onderhoud en Revisie van WKK

We bieden aangepaste onderhoudscontracten aan voor WWK installaties, gebaseerd op jarenlange ervaring. Niet enkel het zuiver technische gedeelte is hierbij belangrijk, maar evenzeer een uitgestippelde projectopvolging om de uptime van de installatie te maximaliseren.

Micro-WKK

Microwarmte-krachtkoppeling (micro-WKK), ook wel HRe genoemd, is de term voor opwekking van elektriciteit door middel van warmte-krachtkoppeling (WKK) in huishoudens. In Vlaanderen worden, installaties tot 50 kW elektrisch vermogen als Microwarmte-krachtkoppeling|micro-warmte-krachtkoppelingseenheden beschouwd.