Ventilatiesystemen

De zgn. “EPB-regelgeving” - Energie Prestatie en Binnenklimaat, die verplicht is bij nieuwbouw, houdt in dat we, om onze gezondheid en de levenskwaliteit te bevorderen, onze leefomgeving correct dienen te ventileren omdat de binnenlucht veel sterker vervuild is dan de buitenlucht. Een slechte luchtkwaliteit in het gebouw kan hinderlijk zijn (allergieën, hoofdpijn, misselijkheid, comfort, ...), maar ook schadelijk voor het gebouw (schimmels, vochtschade, ...).

Voor ventilatie wordt de woning opgedeeld in de volgende ruimtes:
- natte ruimtes: badkamer - toilet - keuken - bergruimte – wasplaats
- doorvoerruimtes: gangen – traphal
- droge ruimtes: slaapkamers - studeerkamers – woonruimtes