Stookplaatsen

Onderhoud stookplaatsen

Stookplaatsen vinden we terug in appartementsgebouwen, ziekenhuizen, bedrijven... Elke stookplaats is een specifieke installatie waarbij kennis van de installatie belangrijk is naar onderhoud en snelle depannage. EL-Technics werkt reeds samen met verschillende Syndicussen en bedrijven die ons het onderhoud, beheer en interventies van hun stookplaatsen toevertrouwen.

Onderhoudscontract

Het is dus van belang dat er met een vaste partner wordt samengewerkt om deze opvolging op lange termijn vlot te laten verlopen en de stookplaats bedrijfszeker te houden. EL-Technics stelt onderhoudscontracten op, specifiek voor uw installatie met het oog op transparantie en snelle interventietijden.